Tekniskt stöd

Vår kompetenta personal vid tillverkningsenheten ger tekniskt stöd i en mängd frågor rörande vävning, förädling, sammansättning, tryck och emballering. Därigenom kan vi uppfylla de olika kvalitetsstandarder som våra kunder kräver. Vi tillhandahåller denna service till personal inom design och produktutveckling för en mängd olika organisationer specialiserade på hemtextil för konsumenter samt för kontraktssektorn

Finansiell service

Denna service anpassar betalningsvillkoren så att kundens kostnader minimeras.

Kvalitetskontroll

Vår kunniga personal följer uppgjorda kvalitetskontroller på alla nivåer enligt de parametrar som satts upp av respektive kund. Roki Tex hanterar också eventuella klagomål från missnöjda kunder.

Design och produktutveckling

Egen design, färgsättning och produktutveckling.

Logistik

Vårt engagemang vad gäller logistik, innefattar allt från produktutveckling till leverans, antingen till kundens lager eller direkt till butikerna